New Spring Foundation

Welkom bij New Spring Development!
New Spring Development levert een bijdrage aan de bestrijding van armoede in de wereld
door het opzetten en steunen van duurzame projecten in ontwikkelingslanden.
Door het stimuleren van bedrijvigheid wil New Spring de armoedespiraal doorbreken.
Dit gebeurt in de vorm van new business projecten die in samenspraak met professionals,
lokale overheden en ondernemers tot stand komen.